Hva er egentlig fett?

Ulike typer fett har ulike funksjoner i kroppen. Her er de viktigste forskjellene.

Ulike inndelinger: 

Maten du spiser inneholder forskjellige typer fett. Generelt kaller vi fett fra dyreriket for animalsk fett, mens fett fra planter og frø kalles vegetabilsk fett.

Det er vanlig å operere med begreper som «sunt» og «usunt» fett, og de fleste har hørt om mettet fett og umettet fett. I tillegg har vi synlig og usynlig fett. For å forstå forskjellene må vi lære om hvordan fettet er bygd opp.

De ulike variantene av fett har ulike egenskaper. Dette gjelder både i matlagingen og når fettet befinner seg i kroppen vår. Svaret på hvorfor de ulike typene fett opptrer på ulike måter ligger i molekylene – altså hvordan fettet er bygget opp.

Slik er fett bygget opp: 

Når vi snakker om fett i sammenheng med mat refererer vi egentlig til den største og viktigste gruppen fett; triglyserider. Triglyserid er satt sammen av fire byggesteiner: Glyserol og tre ulike fettsyrer. Fettsyrer er en betegnelse vi bruker på den lange rekken av karbonatomer (C) med hydrogenatomer (H) knyttet til seg, og som ender med en syregruppe (COOH) i enden.

De enkelte fettsyrene kan være like eller ulike, mettede eller umettede – med varierende antall karbonatomer i kjeden. Når du fordøyer maten brytes fettet ned, og de enkelte fettsyrene frigjøres fra glyserolet. Og det er disse ulike fettsyrene kroppen trenger.

article factsbox image

Triglyserid

Fettstoffer kaller vi også lipider, den største og viktigste gruppen av lipider i maten er triglyserider. Et triglyserid består av alkoholen glyserol og tre fettsyrer. De tre enkelte fettsyrene kan være like eller ulike. Fettsyrene i illustrasjonen er kun ment som eksempler.

C = Karbon, H = Hydrogen, O = Oksygen

Animalsk: Fete kjøtt og meieriprodukter er hovedkildene til mettet fett i kostholdet!
Vegetabilsk: Fett fra planter og frø, som soya-, raps- og olivenolje, er hovedkildene til umettet fett i kostholdet.