Mettede fettsyrer

Fettsyrer som bare har enkeltbindinger kalles mettede fettsyrer.

content header image

Alle fettsyrer består av en lang kjede med karbonatomer (C) som har hydrogenatomer (H) knyttet til seg og en syregruppe (COOH) i den ene enden. Karbonkjeden kan være av ulik lengde. Det vanligste for fett i mat er fra 4 til 24 karbonatomer. Karbonatomer har fire «armer» som kan binde seg til andre atomer. Dersom alle de fire armene i karbonkjeden har fått hydrogen festet til seg, har vi en mettet fettsyre.

Mettet fett

  • Finnes hovedsakelig i matvarer fra dyreriket (animalsk fett), slik som fete kjøtt- og meieri­produkter.
  • Har en hard konsistens i kjøleskaps­temperatur.
  • Helsemyndighetene i Norge oppfordrer oss til å erstatte mettet fett med umettet fett.

Fast konsistens
En mettet fettsyre har form som en rett stav. Fasongen gjør at fettmolekylene kan pakke seg sammen i en tett og fast struktur. Jo tettere og mer regelmessig struktur, jo mer energi kreves det for at molekylene skal kunne frigjøre seg fra hverandre. Dette er grunnen til at mettet fett er hardt når det er kaldt, for eksempel etter å ha stått i kjøleskapet. Når fettet blir romtemperert, blir det litt mykere og lettere å håndtere, men beholder likevel sin faste konsistens.

article factsbox image

Mettet:

Mettede fettsyrer kjennetegnes ved at de bare har enkeltbindinger mellom karbonatomene. De er derfor fullstendig mettet med hydrogenatomer.

C = karbon, H = hydrogen, COOH = syregruppe

Transfettsyrer
Transfettsyrer er umettede fettsyrer som inneholder én eller flere dobbeltbindinger, men ligner allikevel mer på en mettet fettsyre ved at den har en rett og stavformet molekylfasong. Transfettsyrer dannes naturlig i vommen hos drøvtyggere, for eksempel kuer, men kan også dannes ved industriell herding av plante- og fiskeoljer. Da kalles det «delvis herdet fett». Fettet får en fastere konsistens, og harskning vil forhindres/utsettes. Industrifremstilt transfett har vist en uheldig virkning på helsa, og vi bør derfor begrense inntaket.

article factsbox image

Herdingsprosess

Herding er en prosess der umettede fettsyrer i oljer blir utsatt for høyt trykk og temperatur og omdannes til mettede fettsyrer. Hvis prosessen avsluttes når det fremdeles er umettede fettsyrer igjen i oljen, kalles det delvis herding.

Da inneholder blandingen transfettsyrer. Hvis prosessen pågår til alle de umettede fettsyrene har blitt omdannet til mettede fettsyrer, kalles prosessen herding eller fullherding.

Fullherdet fett inneholder ikke transfett.