Fettskolen

Kapittel 5

For å kunne følge kostholdsrådene fra Helsedirektoratet trenger vi gode måltider, og gode måltider får vi når vi finner vår egen matro.

Test deg selv i kapittel 5

Har du lest alle artiklene i dette kapittelet
bør du nå kunne svare på disse.

quiz-icon

Beskriv med egne ord hva ordet matro betyr for deg?

 

Fortell om dine beste måltidsminner. Hvorfor var de så fine?

 

Hva mener du er viktigst for å oppnå matro?

Den store

Fettquizen

Test din kunnskap i alt du har
lært på fettskolen!

Ta quizen →