Fettskolen

Bestill den gratis undervisningspakken!

Om fettskolen

Fettskolen er en undervisningspakke om fett til bruk i faget Mat og helse på 9. årstrinn.

Fettskolens undervisningsopplegg er både utviklet etter aktuelle kompetansemål i lærerplanen og i samspill med faglærere og elever på ungdomstrinnet. Det gir et opplegg om fett, helse og kosthold som bidrar til oppnåelse av noen av kompetansemålene etter 10. årstrinn.  

Fettskolen lærer elevene om fettets betydning for helsen, de ulike typene fett og riktig bruk av fett i matlaging. Hensikten med Fettskolen er å gi elevene økt kunnskap om fett og bruk av fett i matlaging.

Undervisningsheftet «Fettskolen» er delt inn i ulike kapitler, som avsluttes med oppsummerende spørsmål. Det følger en elektronisk lærerveiledning til heftet, her finnes også praktisk oppgaver. Last ned lærerveiledningen her.

På Fettskolen.no har vi lagt ut artikler om de ulike temaene innenfor fett, samt korte filmer som illustrerer innholdet i artiklene. Filmene egner seg både som innledning til undervisning og oppsummering av de ulike temaene. Det er også mulig for elevene å teste sine kunnskaper i en fettquiz. Fettskolen er utviklet av Mills AS, i henhold til Helsedirektoratets kostanbefalinger.

 

Fettskolen bidrar med fagkunnskap, råd og praktisk instruksjon på følgende kompetansemål i lærerplanen:

 

Kompetansemål – Mat og livsstil

Dette målet dekkes av Fettskolens kapittel 1, 4 og 5. Her drøftes temaer som kolesterol, hva fett betyr for smaksopplevelsen og for selve matlagningen, hvordan fett brukes som både hjelpemiddel og ingrediens, gode råd for steking av mat, hvordan man best bruker matoljer fra planteriket, med mer. Kapittel 5 dekker også hvordan man oppnår kostrådene fra Helsedirektoratet gjennom matro og god måltidskultur.

 

Kompetansemål – Mat og forbruk

Kompetansemålet får sitt bidrag fra Fettskolen gjennom kapittel 3. Dette omhandler hvordan elevene bør lese og forstå en varedeklarasjon, noe som gir en praktisk inngang til de større temaene knyttet til elevenes forståelse av seg selv som forbrukere.

I tillegg inneholder Fettskolen en konkurranse der elevene utfordres til å sette sammen en smakfull meny i tråd med Helsedirektoratets kostråd. Konkurransen inneholder også et element der elevene skal argumentere for hvorfor og hvordan den valgte menyen oppfyller kostrådene, noe som gir en ytterligere praktisk forankring.

 

Kompetansemål –  Mat og kultur

Kompetansemålet om Mat og kultur får bistand fra Fettskolens kapittel 2, «Mat til hverdag og fest». Her drøftes alt fra praktisk kokkekunst i høytider til enkle og smakfulle hverdagsmåltider.

 

Dette inneholder Fettskolens undervisningsopplegg

Materiellet i Fettskolens undervisningsopplegg består av eget undervisningshefte og klasseromsplakat, i tillegg til nettressurser som morsomme filmer og en utfordrende quiz her på Fettskolen.no.

Fettskolens undervisningshefte er delt inn i fire kapitler, som kan brukes hver for seg eller samlet i undervisningen. Hver bestilling av Fettskolens materiell inneholder et fullverdig klassesett med 15 hefter og en plakat.

Etter at du har bestilt i skjemaet du finner her, får du tilsendt materiellet gratis og med kostnadsfri frakt til din skole.

 

Fettskolen består av:

teachers content image