Om fettskolen

Fettskolen er en undervisningspakke om fett til bruk i faget Mat og helse på 9. årstrinn.

Fettskolen lærer elevene om fettets betydning for helsen, de ulike typene fett og riktig bruk av fett i matlaging. Hensikten med Fettskolen er å gi elevene økt kunnskap om fett og bruk av fett i matlaging. Når elevene har jobbet seg gjennom Fettskolen, enten som undervisningshefte eller på Internett, skal de ha tilegnet seg kunnskap om fett i henhold til kompetansemålene i Læreplanen for Mat og helse. Undervisningsheftet «Fettskolen» er delt inn i ulike kapitler, som avsluttes med spørsmål som oppsummerer temaet. Enkelte kapitler har også praktiske oppgaver. Det følger en elektronisk lærerveiledning til heftet. Her på fettskolen.no har vi lagt ut artikler om de ulike temaene innenfor fett, samt korte filmer som illustrerer innholdet i artiklene. Filmene egner seg som innledning til de ulike temaene. Det er også mulig for elevene å teste sine kunnskaper i en fettquiz. Fettskolen er laget i henhold til Helsedirektoratets kostanbefalinger. Den er er utviklet av Mills DA, i dialog med elever og et utvalg faglærere i Mat og helse.

Fettskolen består av:

  • Undervisningsheftet «Fettskolen»
  • Faktaark
  • Klasseromsplakat
  • Nettstedet www.fettskolen.no
  • Fettquiz

teachers content image